Veganská výzva

leaf image

Zapojte se do 30 denní veganské výzvy, zjistěte, že se obejdete bez živočišných produktů, získejte více informací o veganství na vlastní kůži a čerpejte výhodné ceny a odměny v období od 1. listopadu do 30. listopadu 2016.

vegan


SOUTĚŽ


Sdílejte veřejně na svém Facebookovém profilu veganské jídlo, které jste si sami připravili, označte fotku stránkou @jdetoizdraveji a přidejte #veganskavyzva. Čas na sdílení máte do půlnoci 30/11/2016, poté jednoho autora odměníme!

Proč se do výzvy zapojit?


Nejen, že můžete získat výhodné ceny a odměny, ale také budete chránit náš domov - planetu. Budete tak šetřit celou planetu, její ekosystémy, vzduch, vodu a kvalitu života bytostí, kteří na planetě žijí.

Co vás čeká?


Kromě vynikajícího jídla a odměn se dozvíte, jak funguje trávení a jak se budete na konci výzvy cítit.

Proč 30 dní?


Ptáte se proč 30 dní? To proto, aby tělo vaše tělo čas adaptovat na nové podmínky a vy na konci mohli zjistit, jak se vaše tělo cítí.

Pro koho je výzva určená?


Pro milovníky a ochránce zvířat.
Pro ty, kteří chtějí snížit svoji ekologickou stopu.
Pro ty, kteří mají problémy se zdravím.
Pro ty, kteří chtějí zanechat planetu vzkvétající pro svoje děti.
Pro všechny.


Co je to veganství?


Veganství je životní styl o maximální minimalizaci dopadů našeho konání na planetu a její obyvatele. Vegani odmítají konzumaci živočišných produktů a dalšího využívání zvířat k lidskému užitku. V potravě se zříkají masa, vajec, mléčných výrobků, želatiny, E120, šelaku a také medu, dále také nesouhlasí s rybařením, myslivostí, kožešinovým průmyslem, cirkusy či ZOO. Nepoužívají výrobky z kůže, vlny, hedvábí a kosmetiku testovanou na zvířatech.


Více informací najdete na veganská výzva

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE NA FACEBOOKU ZDRAVÉ VÝŽIVY


Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Účastník soutěže si je vědom toho, že poskytuje informace organizátorovi a pořadateli soutěže a ne elektronické sociální síti Facebook.

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěží na facebookovém profilu Jde to i zdravěji (dále jen „soutěž“):

1. Vyhlašovatel soutěže
1.1. Vyhlašovatelem soutěže je společnost MEDICON Pharm s.r.o. se sídlem Praha, Praha 4, Antala Staška 167/80, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 208256, IČ: 03661989 (dále jen „vyhlašovatel“).

2. Doba trvání soutěže
2.1. Soutěž probíhá od 1. listopadu 2016 do 30. listopadu 2016.

3. Podmínky účasti
3.1. Soutěže se mohou zúčastnit jenom fyzické osoby starší 15 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky (dále jen "soutěžící").
3.2. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci vyhlašovatele a dalších společností zajištujících průběh soutěže a jim blízké osoby.
3.3. Podmínkou účasti v soutěži je nahrání fotografie veganského pokrmu na svůj profil, označit na ní facebookovou stránku @jdetoizdraveji a přidat #veganskavyzva. Akceptovány budou jen fotografie vypublikované s nastavením sdílet veřejně.
3.4. Zveřejněním fotografie soutěžící akceptuje tyto Oficiální pravidla a podmínky soutěže.
3.5. Po uplynutí soutěže bude vyhlašovatelem soutěže vybrán jeden výherce, který bude odměnen cenou.
3.5. Vyhlašovatel do 7 dnů od vyhlášení vítěze zkontaktuje výherce, aby zjistil adresu, na kterou výherci odešle cenu.
3.6. Soutěžící musí na sociální síti Facebook vystupovat pod svým pravým jménem.

4. Cena pro výherce
4.1. Cenou pro vítěze je 500 Kč poukázka do kamenné pobočky Zdravé výživy v lékárně Pharmacentrum, ul. Antala Staška 80, Praha 4 nebo poukázka v hodnotě 500 Kč na nákup v e-shopu www.nutri-vyziva.cz.
4.2. Výhru nelze převádět na jiné osoby.
4.3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně vyhlašovatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.
4.4. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu. Nepřevzaté výhry propadají vyhlašovateli.

5. Osobní údaje
5.1. Soutěžící uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nahlášených v rámci soutěže za účelem předání výhry, či jiných otázek spojených se soutěží a za účelem informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 2 (dvou) let ode dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je vyhlašovatel soutěže.
5.2. Osobní údaje nebudou dále předávány třetím osobám.
5.3. Soutěžící svou účastí uděluje vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, iniciál příjmení a obce, v níž má bydliště.

6. Závěrečná ustanovení
6.1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.
6.2. Vyhlašovatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.
6.3. Každý soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.
6.4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího.
6.5. Tato soutěž není jakkoliv sponzorovaná, podporována nebo spravována společností Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace vyhlašovateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited.

Článek Jak používat miso pasty?
Jak používat miso pasty?

Miso pasta je tradiční japonský výrobek, který se používá už od 6. století. Japonci miso konzumují denně a připisují mu ..

ČÍST
Článek Špalda? Jasně, používám.
Špalda? Jasně, používám.

Pšenice špalda je v poslední době hodně opěvovaná plodina. Je to tradiční odrůda pšenice, která se pěstovala na našem úz..

ČÍST

Abychom vám mohli nabídnout pohodlnější a jednodušší prohlížení našich stránek, využíváme pro to soubory zvané „cookies“. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“, nebo je můžete odsouhlasit jednotlivě v „Upravit nastavení“.

Nastavení