Namíchejte si svůj salát

leaf image

Chcete si v naší kamenné provozovně pochutnat na svém oblíbeném salátě? Od září můžeme zavést váš salát jako novinku! Navíc - 3 vylosovaní dostanou jako odměnu balíčky produktů z prodejny Ošatka.

Article


Jak na to:
1) Namíchejte si svůj oblíbený salát ze surovin na našem letáčku,
2) odevzdejte ho v jakékoliv naší prodejně Ošatka, nebo nám ho zašlete vyfocený na e-mail marketing@mediconas.cz,
3) můžete se začít těšit na slosování o ceny
4) a v září si na něm můžete pochutnat v naší prodejně

Hlasovat můžete pouze jednou, jako platný hlas budeme brát ten letáček, který bude mít starší datum vyplnění.

Soutěž probíhá od 1.6. do 31.7., představení nového salátu a vylosování vítěze proběhne 3.9.2019

Protože jde o soutěž, rádi bychom vám představili pravidla:

1. Účast v Soutěži je dobrovolná. Účastník odevzdáním vyplněného letáčku vyslovuje souhlas s těmito
Pravidly.
2. Zpracování osobních údajů účastníků soutěže se řídí nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení“) a dále zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů, v rozsahu v jakém se aplikuje. Správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení je provozovatel prodejen Ošatka, společnost MEDICON Pharm s.r.o., se sídlem Antala Staška 1670/80, Praha 4, IČO 03661989, dále jen „Organizátor“.
3. Účastník tím zároveň dává Organizátorovi ve smyslu článku 6 a článku 7 Nařízení svůj bezvýhradný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů nevyhnutných pro registraci do soutěže za účelem identifikace soutěžícího za účelem plnění smlouvy mezi účastníky soutěže a Pořadatelem.
4. Zásady zpracování osobních údajů a záznamů osobní povahy:
a) Účel zpracování osobních údajů
Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány za následujícími účely:
- vyhodnocení soutěže;
- předání výhry;
- marketing a propagace.
b) Jaké osobní údaje boudou zpracovávány
i. Pro účely kontroly splnění podmínek akce, vyhodnocení soutěže a předání výhry budou
zpracovávány následující osobní údaje soutěžících:
- jméno a příjmení;
- telefonní číslo;
- email;
Tyto osobní údaje budou zpracovávány od začátku účasti v Soutěži do 3. 10. 2019.
ii. Pro účely marketingu a propagace budou zpracovávány tyto osobní údaje soutěžících:
- jméno a příjmení;
- bydliště – v rozsahu města bydliště;
Tyto osobní údaje budou zpracovávány od začátku účasti v soutěži do 31.12.2019.
Pořadatel zpracovává tyto osobní údaje na základě dobrovolného souhlasu se zpracováním osobních údajů, který mu byl účastníky soutěže udělen. Tento souhlas může být účastníky soutěže kdykoliv písemně odvolán.
5. Zpřístupnění osobních údajů třetím osobám
Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny pouze příslušnému zpracovateli osobních údajů, kterým je Organizátor. Dalším osobám nebudou osobní údaje bez vědomí účastníka zpřístupněny, ledaže by povinnost poskytnout osobní údaje účastníka vyplývala z platných právních předpisů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník však bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, email a bydliště (v případě výhry) je nezbytné pro účast v Soutěži. Pokud některý z těchto osobních údajů nebude soutěžícím poskytnut, soutěžící ztrácí možnost získat výhru. Osobní údaje budou zpracovávány jen k výše uvedeným účelům a způsobem nepoškozujícím účastníka soutěže.
6. Práva Účastníka jako subjektu údajů
Účastník má dle Nařízení ve vztahu ke svým osobním údajům tato práva:
- právo na přístup k údajům;
- právo na opravu údajů;
- právo na výmaz údajů (být zapomenut);
- právo na omezení zpracování údajů;
- právo na přenositelnost údajů;
- právo vznést námitku;
- právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
7. Souhlas s pořizováním záznamů osobní povahy
Účastník výslovně souhlasí s tím, že Organizátor je oprávněn užít v souladu se zákonem. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, bezplatně jím uvedené jméno, příjmení a bydliště v propagačních a reklamních materiálech Organizátora v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové, obrazové a zvukově obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 2 let od ukončení soutěže.
V Praze dne 31.5. 2019

Článek Bylinné koupele
Bylinné koupele

Bylinná koupel patří mezi vodoléčebné koupele. Kromě tepelných a mechanických účinků vody je zde využíváno nejrůznějších..

ČÍST
Článek Jaká jsou oblíbená semínka? II.díl
Jaká jsou oblíbená semínka? II.díl

V semenech rostlin je ukryt nový život. Je to zásobárna živin a obsahuje velké množství cenných látek i pro nás. Jaké js..

ČÍST

Abychom vám mohli nabídnout pohodlnější a jednodušší prohlížení našich stránek, využíváme pro to soubory zvané „cookies“. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“, nebo je můžete odsouhlasit jednotlivě v „Upravit nastavení“.

Nastavení