Poučení o zpracování osobních údajů

leaf image

V případě jednorázové objednávky zpracovává společnost MEDICON Pharm s.r.o., IČO: 036 61 989, se sídlem na adrese Antala Staška 1670/80, Krč, 140 00 Praha 4, jako správce Vaše osobní údaje v rozsahu údajů poskytovaných při zadávání jednorázové objednávky (jméno, příjmení, telefon, adresa elektronické pošty, dodací a popř. fakturační adresa, obchodní firma, identifikační číslo, daňové identifikační číslo), a to za účelem vyřízení Vaší jednorázové objednávky včetně plnění souvisejících povinností a komunikace s Vaší osobou. Zákonným důvodem pro zpracování těchto Vašich osobních údajů je plnění smlouvy o dodání zboží, provedení opatření přijatých na Vaši žádost před uzavřením smlouvy nebo oprávněný zájem na optimalizaci webových stránek a zobrazování relevantní nabídky

Ke zpracování osobních údajů nad rámec výše uvedeného dochází pouze s Vaším souhlasem, a to v rozsahu a k účelům ve znění souhlasu uvedeným. Po uplynutí dobu uvedené v textu souhlasu, nebo v případě odvolání Vašeho souhlasu budou Vaše osobní údaje smazány.


Společnost MEDICON Pharm s.r.o. při zpracování osobních údajů mimo zpracování na základě souhlasu využívá jako příjemce osobních údajů zejména následující společnosti:


§ Společnost Direct Parcel Distribution CZ, s.r.o., IČO: 613 29 266, se sídlem Říčany u Prahy - Modletice 135, PSČ 25101, která zajišťuje doručování zásilek;

 

§ společnost Zásilkovna s.r.o., IČO: 284 08 306, se sídlem Drahobejlova 1019/27, Libeň, 190 00 Praha 9, která zajišťuje doručování zásilek;

 

§ společnost Fox Media Czech Republic s.r.o., IČO 29144922 se sídlem Ocelkova 643/20, Černý Most, 198 00 Praha, která poskytuje aplikaci e-shopu.


§ společnost Leadhub s.r.o., IČ: 044 66 683, se sídlem Štefánikova 16/29, Smíchov, 150 00 Praha 5, která poskytuje elektronické nástroje k vytvoření, vedení, odesílání a správě e.mailové marketingové kampaněVaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat. 


Dále správce osobních údajů využívá zejména následujících automaticky sbíraných osobních údajů, jako jsou IP adresa, čas příchodu na web, typ produktu, typ použitého zařízení k přístupu na web (mobilní telefon/stolní počítač), historie objednávek a prohlížené produkty. Tyto informace používáme k optimalizaci stránek a zobrazování relevantní nabídky.

Na určitých místech tedy zobrazujeme takové produkty, které jsou určeny přímo pro Vás a odpovídají Vašim potřebám. K optimalizaci prvků na webu a mimo web (personalizovaná reklama na webu třetích stran) můžeme využívat také nástroje pro testování různých variant (tzv. A/B testování), Google Analytics, Facebook Analytics apod.

Společnost MEDICON Pharm s.r.o. si vyhrazuje právo změnit dodavatele služeb v uvedených kategoriích.

Příjemci osobních údajů mají přístup k Vašim osobním údajům vždy jen v rozsahu potřebném pro jejich činnost. Po uplynutí nezbytné doby budou Vaše osobní údaje smazány.

Ve výjimečných případech může docházet k předání osobních údajů mimo Evropskou unii (do tzv. třetích zemí či mezinárodním organizacím). V takových případech dochází k předávání osobních údajů do země či mezinárodní organizaci v režimu tzv. rozhodnutí o odpovídající ochraně (pokud je rozhodnuto o tom, že úroveň ochrany osobních údajů je v třetí zemi či u mezinárodní organizaci srovnatelná s úrovní ochrany poskytované Nařízením) a při splnění podmínek tohoto rozhodnutí (čl. 45 Nařízení) nebo je založeno na vhodných zárukách uznávaných Nařízením (čl. 46 Nařízení) či na souhlasu subjektu údajů.

Společnost MEDICON Pharm s.r.o. respektuje Vaše práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. Máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to níže popsaným způsobem. Odvolání Vašeho souhlasu však nebude mít vliv na zpracování Vašich osobních údajů do doby, než svůj souhlas odvoláte.

Dále máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu a výmaz, na omezení zpracování, přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů či popř. u příslušného úřadu jiného státu Evropské unie.

Rovněž máte právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, přičemž pokud tuto námitku vznesete, nebudou již Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávány.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné, bez Vašich osobních údajů však Vám nebude moci být doručeno objednané zboží a/nebo nebudete moci benefitovat z účtu u e-shopu Ošatka a/nebo získávat informace o produktech, speciálních nabídkách, slevách a novinkách.

Bližší informace o zpracování osobních údajů společností MEDICON Pharm s.r.o. naleznete na www.pharmacentrum.cz.


V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek či podání týkajících se zpracování jeho osobních údajů se můžete obrátit na společnost MEDICON Pharm s.r.o. zasláním e‑mailové zprávy na souhlas@mediconpharm.cz nebo osobně na pobočkách společnosti MEDICON Pharm s.r.o. u vedoucího směny nebo jeho zástupce. Můžete také kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů, a to telefonicky na čísle +420 734 284 839, e‑mailem na DPO@mediconpharm.cz nebo písemně na adrese Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4.


Vydáno: 24. 5. 2018; změna: 25. 2. 2021

Abychom vám mohli nabídnout pohodlnější a jednodušší prohlížení našich stránek, využíváme pro to soubory zvané „cookies“. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“, nebo je můžete odsouhlasit jednotlivě v „Upravit nastavení“.

Nastavení