Oblíbené

Poučení o zpracování osobních údajů

leaf image

V případě jednorázové objednávky zpracovává společnost MEDICON Pharm s.r.o., IČO: 036 61 989, se sídlem na adrese Antala Staška 1670/80, Krč, 140 00 Praha 4, jako správce Vaše osobní údaje v rozsahu údajů poskytovaných při zadávání jednorázové objednávky (jméno, příjmení, telefon, adresa elektronické pošty, dodací a popř. fakturační adresa, obchodní firma, identifikační číslo, daňové identifikační číslo), a to za účelem vyřízení Vaší jednorázové objednávky včetně plnění souvisejících povinností a komunikace s Vaší osobou. Zákonným důvodem pro zpracování těchto Vašich osobních údajů je plnění smlouvy o dodání zboží nebo provedení opatření přijatých na Vaši žádost před uzavřením smlouvy.

Ke zpracování osobních údajů nad rámec výše uvedeného dochází pouze s Vašim souhlasem, a to v rozsahu a k účelům ve znění souhlasu uvedeným.

 

Společnost MEDICON Pharm s.r.o. při zpracování osobních údajů využívá jako příjemce osobních údajů následující společnosti:

 

Společnost Direct Parcel Distribution CZ, s.r.o., IČO: 613 29 266, se sídlem Říčany u Prahy - Modletice 135, PSČ 25101, která zajišťuje doručování zásilek;

 

společnost Zásilkovna s.r.o., IČO: 284 08 306, se sídlem Drahobejlova 1019/27, Libeň, 190 00 Praha 9, která zajišťuje doručování zásilek;

 

společnost Techtailors s.r.o., IČO: 044 81 241, se sídlem Jihozápadní IV 1111/21, Záběhlice, 141 00 Praha 4, která poskytuje aplikaci e-shopu a chatu.

 

Příjemci osobních údajů mají přístup k Vašim osobním údajům vždy jen v rozsahu potřebném pro jejich činnost. Po uplynutí doby uvedené v textu souhlasu budou Vaše osobní údaje smazány.

Společnost běžně nepředává osobní údaje mimo Evropskou unii. Předání osobních údajů do jiných zemí tak nemá vliv na právní postavení subjektů údajů. 


Ve výjimečných případech může docházet k předání osobních údajů mimo Evropskou unii (do tzv. třetích zemí či mezinárodním organizacím). V takových případech dochází k předávání osobních údajů do země či mezinárodní organizaci v režimu tzv. rozhodnutí o odpovídající ochraně (pokud je rozhodnuto o tom, že úroveň ochrany osobních údajů je v třetí zemi či u mezinárodní organizaci srovnatelná s úrovní ochrany poskytované Nařízením) a při splnění podmínek tohoto rozhodnutí (čl. 45 Nařízení) nebo je založeno na vhodných zárukách uznávaných Nařízením (čl. 46 Nařízení) či na souhlasu subjektu údajů. 


Společnost MEDICON Pharm s.r.o. respektuje Vaše práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. Máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to níže popsaným způsobem. Odvolání Vašeho souhlasu však nebude mít vliv na zpracování Vašich osobních údajů do doby, než svůj souhlas odvoláte.


Dále máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu a výmaz, na omezení zpracování, přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů či popř. u příslušného úřadu jiného státu Evropské unie.


Rovněž máte právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, přičemž pokud tuto námitku vznesete, nebudou již Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávány.


Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné, bez Vašich osobních údajů však Vám nebude moci být doručeno objednané zboží a/nebo nebudete moci benefitovat z účtu u e-shopu Zdravá výživa a/nebo získávat informace o produktech, speciálních nabídkách, slevách a novinkách.


Bližší informace o zpracování osobních údajů společností MEDICON Pharm s.r.o. naleznete na www.pharmacentrum.cz.


V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek či podání týkajících se zpracování jeho osobních údajů se můžete obrátit na společnost MEDICON Pharm s.r.o. zasláním e‑mailové zprávy na souhlas@mediconpharm.cz nebo osobně na pobočkách společnosti MEDICON Pharm s.r.o. u vedoucího směny nebo jeho zástupce. Můžete také kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů, a to telefonicky na čísle +420 734 284 839, e‑mailem na DPO@mediconpharm.cz nebo písemně na adrese Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4.


V Praze dne 24. 5. 2018