Souhlas se zpracováním osobních údajů - velikonoční loterie

leaf image

  Souhlas se zpracováním osobních údajů


1.  Udělujete tímto souhlas společnosti MEDICON Pharm s.r.o., se sídlem Antala Staška 1670/80, Praha 4 – Krč, 140 00, IČ: 036 61 989, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 236008 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

-       vyplněná e-mailová adresa


2.  E-mailovou adresu je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem odeslání stíracího velikonočního losu na vyplněnou emailovou adresu. Los obsahuje slevu na nákup nebo jiné bonusy. Tento údaj bude Správcem zpracován do dne 31. 5. 2021.


3.  S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na emailovou adresu společnosti: eshop@osatka.cz


4.  Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a.    Poskytovatel emailového softwaru.

b.    Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5.    Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

-       vzít souhlas kdykoliv zpět, například odesláním emailové zprávy na adresu eshop@osatka.cz

-       požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,

-       vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

-       požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

-       na přenositelnost údajů,

-       podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.